15 czerwca 2024

Przykłady działań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze w różnych regionach Polski

Program Czyste Powietrze to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych. Dzięki wsparciu finansowemu, obywatele mogą modernizować swoje systemy grzewcze oraz termomodernizować budynki. Każdy region Polski realizuje te działania w sposób dostosowany do lokalnych potrzeb i specyfikacji.

W każdym województwie możemy obserwować różne innowacyjne podejścia oraz korzystanie z dostępnych funduszy w sposób, który najlepiej odpowiada wyzwaniom danego regionu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom działań realizowanych w ramach Programu Czyste Powietrze w różnych regionach Polski.

Dolny Śląsk – Termomodernizacja budynków

Województwo dolnośląskie charakteryzuje się dużym zaangażowaniem w termomodernizację budynków mieszkalnych. Dzięki dotacjom z Programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Dolnego Śląska masowo przystępują do wymiany okien, ocieplenia ścian oraz dachów. Te działania znacząco wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

W miastach takich jak Wrocław czy Legnica, prowadzone są również kampanie informacyjne mające na celu edukowanie mieszkańców o korzyściach płynących z termomodernizacji oraz dostępnych formach dofinansowania. Lokalne samorządy aktywnie wspierają te inicjatywy, co przekłada się na zwiększoną świadomość ekologiczną mieszkańców.

Małopolska – Inwestycje w pompy ciepła

Małopolska jest regionem, gdzie szczególny nacisk kładzie się na inwestycje w nowoczesne systemy grzewcze, takie jak pompy ciepła. Dzięki wsparciu z Programu Czyste Powietrze, wielu mieszkańców Małopolski decyduje się na instalację pomp ciepła, co przyczynia się do znaczącego obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Pompy ciepła są szczególnie popularne w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu. Ostatnie zmiany w programie, które zostały wprowadzone 22 kwietnia, ułatwiły dostęp do dotacji na ten rodzaj inwestycji. Więcej na ten temat można poczytać na stronie: https://globenergia.pl/czyste-powietrze-nowe-zasady-dla-pomp-ciepla-juz-od-22-kwietnia-co-jeszcze-sie-zmieni/.

Wielkopolska – Montaż nowoczesnych kotłów

Wielkopolska koncentruje się na wymianie starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne kotły niskoemisyjne. Różnorodne formy wsparcia finansowego sprawiają, że coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na wymianę przestarzałych instalacji grzewczych na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania.

W miastach takich jak Poznań, Gniezno oraz Leszno, lokalne samorządy realizują również projekty wspierające miejski transport niskoemisyjny. Działania te mają na celu kompleksową poprawę jakości powietrza w regionie, co przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego.

W województwie pomorskim dużą popularnością cieszą się projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. W ramach Programu Czyste Powietrze, mieszkańcy Pomorza mogą uzyskać dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych, co pozwala im na korzystanie z energii słonecznej do zasilania swoich domów.

Region ten prowadzi również szeroko zakrojone kampanie edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz promowanie zielonych technologii. Dzięki takim inicjatywom, Pomorskie zyskuje opinię lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.